Църковни празници

ПРАЗНИЦИ И ТРАДИЦИИ НА

АРМЕНСКАТА АПОСТОЛИЧЕСКА ЦЪРКВА

 

ПРАЗНИЦИ ПО ВИД

 
Както в Армения, така и в диаспората, Арменската Апостолическа Църква чества множество празници, значителна част от които се ползват с широка популярност.
 
Общо взето тези празници се разделят на пет групи:
 
ВЕЛИКИ ПРАЗНИЦИ (Авак донер)
 
Така се наричат онези празници, които са посветени на дейци, имащи заслуга за изявяването на Спасителя и за правилното усвояване на християнското мировъзрение.
 
Тук спадат празниците за:
 
Пророк Давид и апостол Яков (Тавит маркаре йев Хагоп аракял)
Свети Стефан Първомъченик (Сурп Сдепаннос Нахавъга)
Апостолите св. Петър и св. Павел (Сурп Бедрос йев сурп Бохос аракялнер)
Вортвоц Вородман, апостол Яков и Йоан Евангелист (Вортвоц Вородман, Хагоп аракял йев Ховханнес Аведаранич)
 
Тези празници се честват преди Рождество Христово като посветени за лица, които са допринесли не само за разпространението на християнството, но и като са се позовали на идното пришествие на Спасителя и са утвърдили идеите за духовно възраждане сред човечеството.
 
ГОСПОДНИ ПРАЗНИЦИ (Дноринаган донер)
 
Така се наричат ония празници, които са свързани с появата, жизнения път, делата, Разпятието и възкръсването на Исуса.
 
Това са празниците:
 
Рождество Христово
Именуването Му
Сретение Господне
Кръщаването на Исуса
Цветница
Възкресение
Възнесение
Свети Дух
Преображение Господне
 
ПРАЗНИЦИ, ПОСВЕТЕНИ НА СВЕТА БОГОРОДИЦА (Сурп Асдвадзадзин нъвирвадз донер)
 
Тези празници целят да запознаят вярващите с образа и примерния жизнен път на Богородица.
 
По реда на честването им:
 
Йоаким и Анна, родители на Богородица
Раждане на Дева Мария от Анна
Посвещение на Храма
Благовещение
Успение Богородично
Откриване на пояса на Богородица
Откриване на кутията на Богородица
 
ПРАЗНИЦИ, ПОСВЕТЕНИ НА СВЕТИЯ КРЪСТ (Сурп Хачин нъвирвадз донер)
 
Отнася се за празници, свързани със светия Кръст и въобще с църквата.
 
Тук спадат празниците, посветени на:
 
Откриване на Кръста
Поява на Кръста
Спасяване на Кръста
Свети Кръст Варакски
Нова Неделя
Втора неделя след Великден (за голямата църква на св. Цион)
Свети Ечмиадзин
Други
 
ПРАЗНИЦИ, ПОСВЕТЕНИ НА СВЕТЦИ (Сурперун нъвирвадз донер)
 
Както Арменската, така и други църкви почитат и честват множество светци, независимо къде и сред кои народи те са се подвизавали.
Ето някои от тях:
 
Четиридесет мъченици
Свети Георги
Епископ Киприан
Свети Саркис
 
Ето и някои от честваните в Арменската апостолическа църква:
 
Дева Сантухт
Цар Авгарий
Цар Дъртад, царица Ашхен, дева Хосровитухт
Света Хрипсиме и света Каяне и групата им
Свети Григорий Просветител
Нерсес Велики
Сахаг Бартев
Месроб Машдоц
Свети Вартановци
Мъченица Шушаниг
Католикос Ховсеп
Йерей Хевонт
Хевонт Йерец
Йехише Вартабед
Мовсес Кертох
Тавит Анхахт
Ховнан Оцнеци
Крикор Нарегаци
Нерсес Шнорхали
Крикор Датеваци и др.
  

 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 
Общо взето, Църковните празници се разделят на Господски и Светийски. Богородичните празници се отнасят към Господските, които също така се наричат и (Велики).
 
ГОСПОДСКИ ПРАЗНИЦИ
 
Рождество Христово
Именуването Му
Сретение Господне
Цветница
Възкресение
Благовещение
Възнесение
Свети Дух
Преображение Господне
Вартавар
Успение Богородично
Раждане на Дева Мария от Анна
Посвещение на Храма
Откриване на пояса на Богородица
Откриване на кутията на Богородица
Кръстовден
Откриване на Кръста
Поява на Кръста
Спасяване на Кръста
 
На Светийски празници светата църква почита светиите, като победители на греха и като хора, които са прославили със смърта си или живота си Христа станали първообрази на християнския живот.
 
Видове СВЕТИЙСКИ ПРАЗНИЦИ
 
Празници на ангели
Библейски светци
Национални светци
Чужди светци
 

 ПРАЗНИЦИ ПО ПРИЗНАЦИ

 
НЕПОДВИЖНИ
 
Отнася се за празници, които ежегодно неизменно се честват на една и съща дата - месец и ден. Такива са например: Рождество Христово, честван на 6 януари, Именуването на Исуса - 13 януари, Сретение Господне - 14 февруари и др.
 
ПОДВИЖНИ
 
Това са празници, свързани с лунните месеци и които ежегодно менят датата на честването. Такива са например: Възкресението, както и свързаните с него предшестващи и следващи празници. Подвижни се считат и ония празници, които непремен¬но следва да бъдат чествани в неделни дни и които всяка година се отклоняват от предишната с пет-шест дни. Такива са например празникът за Спасяването на Кръста, Преображението (Вартпавар) и др.
 
ДАХАВАРИ
 
Така се наричат петте най-големи празника на Арменската апостолическа църква:
 
Рождество Христово
Възкресение
Кръстовден
Успение Богородично
Преображение Господне
 
Величието на тези празници се откроява преди всичко с това, че те се предшестват със седмични или по-дълги пости, а последващият дахавара ден е Задушница, в който ден вярващите се отправят към гробищата, за да отдадат почит на покойниците.
 
свещеник Кусан Хадавян
"Празници и традиции на
Арменската апостолическа църква"
София, 1997 г.